Update maatregelen Corona bij LTC Dreumel 11-05-2020

Beste leden,

Corona protocol LTC Dreumel ‘75:

Algemeen:

· Het “Protocol verantwoord sporten” afgegeven op 8 mei 2020 door het NOC*NSF is leidend en wordt ,voor zover mogelijk, nagestreefd door LTC Dreumel ’75.

· LTC Dreumel ‘75 streeft toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten in de nabije toekomst. Naast de 1,5 meter maatregel zal LTC Dreumel ‘75 elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en lokale overheden.

· Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 graden), verlies van reuk/smaak.

Regels op het Pollensteyn tennispark:

· Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan op het afhangbord of geplande trainingen. Hierop zal toezicht gehouden worden door de overheid en bestaat de kans op een boete voor het overtreden van de noodverordening.

· Het tennispark is geopend voor de geplande trainingen

o Vrij tennis van senioren;

o Bij vrij tennis t/m 18 jaar moet een toezichthouder aanwezig zijn en deze is herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Hesje is aanwezig bij het digitale afhangbord;

o Een ieder dient de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.

· Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.

· Enkel toegankelijk met KNLTB pas en na afloop reinigen met aanwezige middelen.

· Bij de trainingen is de trainer aanwezig als toezichthouder.

· Toegang tot het park tijdens de openingstijden:

– Ingang via de reguliere ingang aan de Nieuwstraat;

– Uitgang idem aan de Nieuwstraat.

· Het tennispark, clubhuis en terras zijn voor bezoekers gesloten.

Regels voor sporters en ouders:

· Brengen en halen van de kinderen tot de ingang van het park.

· De lessen worden altijd van tevoren ingepland.

· Voor vrij tennissen t/m 18 jaar dien je vooraf online een baan te reserveren.

· Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van tevoren.

· Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

· Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.

· Ga na het tennissen meteen weer naar huis.

· Neem je eigen materiaal (en eten/drinken) mee.

· Neem bij vrij tennis je eigen ballen mee en markeer deze.

· Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de trainer of toezichthouder aan.

· Ga tijdens het tennissen niet dicht bij elkaar zitten (bankje of stoelen).

· Maak geen fysiek contact met de tegenstander.

· Wissel van baanhelft met de klok mee.

· Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

Tot slot:

Het is een bijzondere en geen gemakkelijke tijd waarin we ons, door het Corona virus, bevinden. Als Bestuur van LTC Dreumel ‘75, en eveneens de tennistrainers, zijn we tevreden met het gegeven dat de maatregelen gedeeltelijk worden versoepeld waardoor deels weer getennist kan gaan worden.

We hopen op ieders begrip en medewerking zodat we kunnen blijven tennissen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur tennisvereniging LTC Dreumel ‘75